Documente C&C MH CONFORT SRL

1. C&C MH Confort SRL - Raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa

2. C&C MH Confort SRL - Convocarea Comitetului Creditorilor din data de 24.01.2014, ora 14:00

3. C&C MH Confort SRL - Convocarea Adunarii Creditorilor din data de 24.01.2014, ora 14:30

4. C&C MH Confort - Oferta financiara

5. C&C MH Confort SRL - Tabelul suplimentar al creantelor impotriva debitorului

6. C&C MH Confort SRL - Tabelul definitiv consolidat al creantelor impotriva debitorului

7. C&C MH Confort SRL - Notificarea deschiderii procedurii de faliment

8. C&C MH Confort SRL - Procesul verbal al Adunarii Creditorilor din data de 24.01.2014

9. C&C MH Confort SRL - Raport de activitate 27.01.2014

10. C&C MH Confort SRL - Hotararea Adunarii Creditorilor din data de 24.01.2014

11. C&C MH Confort SRL - Raportul de activitate din data de 10.03.2014

12. C&C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si planul de distribuire nr. 2

13. C&C MH Confort SRL - Notificare privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe

14. C&C MH Confort SRL - Raport privind evaluarea bunului mobil autoturism C&C MH Confort SRL

15. C&C MH Confort SRL - Convocarea Adunarii Creditorilor din data de 27.05.2014

16. C&C MH Confort SRL - Raport special bun imobil Calea Cernetului garantat Volksbank rang I

17. C&C MH Confort SRL - Raport special bunuri garantate BCR rang I

18. C&C MH Confort SRL - Convocarea Adunarii Creditorilor din data de 29.05.2014

19. C&C MH Confort SRL - Raportul privind evaluarea bunurilor mobile - mijloace fixe

20. C&C MH Confort SRL - raportul privind evaluarea obiecte de inventar

21. C&C MH Confort SRL - Tabelul definitiv consolidat rectificat II al creantelor impotriva debitoarei

22. C&C MH Confort SRL - Raportul de activitate din data de 26.05.2014

23. C&C MH Confort SRL - Convocarea Adunarii Creditorilor din data de 19.06.2014

24. C&C MH Confort SRL - PV Adunare Creditori din data de 19.06.2014

25. C&C MH Confort SRL - Raport evaluare_CHM_Auto Iunie 2014

26. C&C MH Confort SRL - Regulament de valorificare bunuri mobile autoturisme

27. C&C MH Confort SRL - Raport privind evaluarea bunuri mobile autoturisme

28. C&C MH Confort SRL - Convocarea Adunarii Creditorilor din data de 08.07.2014

29. C&C MH Confort SRL - Procesul verbal al Adunarii Creditorilor din data de 08.07.2014

30. C&C MH Confort SRL - Planul de distribuire nr. 3 din data de 09.07.2014

31. C&C MH Confort SRL - Notificare privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe

32. C&C MH Confort SRL - Raportul de evaluare a bunului imobil apartament 1 camera situat in Timisoara, str. Lev Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, Timis

33. C&C MH Confort SRL - Raportul de evaluare a bunului imobil apartament 1 camera situat in Timisoara, str. Lev Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, Timis

34. C&C MH Confort SRL - Nota de evaluare produse balastiera

35. C&C Mh Confort SRL - Raportul lichidatorului judiciar privind evaluarea bunului imobil situat in Timisoara, str. Lev Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, jud. Timis

36. C&C MH Confort SRL - Raportul lichidatorului judiciar privind evaluarea bunului imobil situat in Timisoara, str. Lev Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, jud. Timis

37. C&C MH Confort SRL - Regulamentul de organizare a licitatiei privind vanzarea bunului imobil apartament cu 1 camera situat in Timisoara, str. Lev Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, jud. Timis

38. C&C MH Confort SRL - Regulamentul de organizare a licitatiei privind vanzarea bunului imobil apartament cu 1 camera situat in Timisoara, str. Lev Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, jud. Timis

39. C&C MH Confort SRL - Procesul verbal al Adunarii Creditorilor din data de 18.07.2014

40. C&C MH Confort SRL - Convocarea Adunarii Creditorilor din data de 24.07.2014

41. C&C MH Confort SRL - Regulament de valorificare bunuri mobile produse de balastiera

42. C&C MH Confort SRL - Raportul de evaluare a produselor de balastiera

43. C&C MH Confort SRL - PV Adunare Creditori din data de 24.07.2014

44. C&C MH Confort SRL - Hotararea Adunarii Creditorilor din data de 24.07.2014

45. C&C MH Confort SRL - Convocarea Adunarii Creditorilor din data de 14.08.2014

46. C&C MH Confort SRL - PV Adunare Creditori 14.08.2014

47. C&C MH Confort SRL - Raportul de activitate din data de 08.09.2014

48. C&C MH Confort SRL - Tabelul definitiv consolidat rectificat III al creantelor impotriva debitorului

49. C&C MH Confort SRL - Raportul lichidatorului judiciar privind membrii Comitetului Creditorilor debitorului

50. C&C MH Confort SRL - Convocarea Adunarii Creditorilor din data de 27.01.2015

51. C&C MH Confort SRL - Procesul verbal al Adunarii Creditorilor din data de 27.01.2015

52. C&C MH Confort SRL - Planul de distribuire nr. 1

53. C&C MH Confort SRL - Plan de distribuire nr. 2

54. C&C MH Confort SRL - Suplimentul la raportul privind cauzele si imprejurarile care au dus la insolventa debitorului

55. C&C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si planul de distribuire, nr. 4, din data de 24.03.2015

56. Notificarea privind planul de distribuire nr. 4, din data de 24.03.2015 si raportul asupra fondurilor obtinute din lichidarea si din incasarea de creante

57. C&C MH Confort SRL - Procesul verbal al Adunarii Creditorilor din data de 08.04.2015

58. C&C MH Confort SRL - Cerere inchiriere pentru suprafata de 15.000 mp din terenul situat in Ghiroda, jud. Timis

59. C&C MH Confort SRL - Convocarea Adunarii Creditorilor din data de 27.05.2015

60. C&C MH Confort SRL - Procesul verbal al Adunarii Creditorilor din data de 27.05.2015

61. C&C MH Confort SRL - Hotararea Adunarii Creditorilor din data de 27.05.2015

62. C&C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor si planul de distribuire nr. 5

63. C&C MH Confort SRL - Plan de distribuire nr. 5

64. C&C MH Confort SRL - Raportul de activitate din data de 29.06.2015

65. Planul de reorganizare a activitatii debitoarei SC Confort SA

66. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Confort SA din data de 08-09.09.2015

67. C&C MH Confort SRL - Convocarea Adunarii Creditorilor din data de 26.08.2015

68. C&C MH Confort SRL - Procesul verbal al Adunarii Creditorilor din data de 18.08.2015

69. C&C MH Confort SRL - Procesul verbal al Adunarii Creditorilor din data de 26.08.2015

70. C&C MH Confort SRL - Tabelul definitiv consolidat rectificat V al creantelor 27.08.2015

71. C&C MH Confort SRL - Procesul verbal al Adunarii Creditorilor din data de 09.09.2015

72. C&C MH Confort SRL - Procesul verbal al Adunarii Creditorilor din data de 09.11.2015

73. C&C MH Confort SRL - Convocarea Adunarii Creditorilor din data de 15.01.2016

74. C&C MH Confort SRL - Convocare Adunare Creditori 02.03.2016

75. C&C MH Confort SRL - Procesul verbal al Adunarii Creditorilor din data de 02.03.2016

76. C&C MH Confort SRL - Convocarea Adunarii Creditorilor din data de 30.03.2016

77. C&C MH Confort SRL - Procesul verbal al Adunarii Creditorilor din data de 30.03.2016

78. C&C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor si planul de distribuire nr. 6 din data de 15.06.2016

79. C&C MH Confort SRL - Procesul verbal al Comitetului Creditorilor din data de 31.08.2016

80. C&C MH Confort SRL - Tabelul definitiv consolidat rectificat VI al creantelor impotriva debitorului

81. C&C MH Confort SRL - Convocarea Adunarii Creditorilor din data de 11.11.2016

82. C&C MH Confort SRL - Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea I

83. C&C Mh Confort SRL - Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a II-a

84. C&C MH Confort SRL - Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a III-a

85. C&C MH Confort SRL - Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a IV-a

86. C&C MH Confort SRL - Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a V-a

87. C&C MH Confort SRL - Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a VI-a

88. C&C MH Confort SRL - Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a VII-a

89. C&C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire nr. 7 pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL

90. Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea 1

91. Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a 2 a

92. Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a 3

93. Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a 4 a

94. Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a 5 a

95. Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a 6 a

96. Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a 7 a

97. Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a 8 a

98. Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a 9 a

99. Raportul de activitate nr. 382/04.11.2016 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL, depus la data de 04.11.2016 la grefa Tribunalului Mehedinţi - partea a 10 a

100. C&C MH Confort SRL - Procesul vebal al Adunarii Creditorilor din data de 11.11.2016

101. C&C MH Confort SRL - Raport de evaluare bunuri imobile situate in sat Halanga, jud. Mehedinti

102. C&C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire nr. 8 din data de 19.05.2017

103. C&C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire nr. 9 pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL

104. C & C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor si planul de distribuire nr. 1_06.12.2013

105. C & C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor si planul de distribuire nr. 2_10.04.2014

106. C & C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor si planul de distribuire nr. 3_09.07.2014

107. C & C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor si planul de distribuire nr. 4_24.03.2015

108. C & C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor si planul de distribuire nr. 5_26.06.2015

109. C & C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor si planul de distribuire nr. 6_15.06.2016

110. C & C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor si planul de distribuire nr. 7_28.10.2016

111. C & C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor si planul de distribuire nr. 8_19.05.2017

112. C & C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor si planul de distribuire nr. 9_26.09.2017

113. C&C MH Confort SRL - Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire nr. 10_07.08.2018 pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL

114. Raport de evaluare bunuri mobile - Satie betoane si Statie sortare

115. Regulament de vanzare bunuri mobile Statie betoane si Statie sortare

116. Convocare Adunare Creditori 15.07.2020

Evenimente si noutati
Noul Cod al Insolvenței - un nou record, in vigoare numai șapte zile
21 Nov 2013

Guvernul României a adoptat recent ordonanța de urgență privi....

Codul insolvenței este neconstituțional, a stabilit Curtea Constituțională a României
29 Oct 2013

Noul cod al insolvenței va fi anulat din momentul în care deciz....