Licitatii

Teren imprejmuit in suprafata de 2.663 mp si constructii situate in Dumbravita, jud. Timis

Echivalent euro: 170 Euro
Data licitatiei: 01 Aug 2022

Lichidatorul judiciar, societati profesionale de insolventa, asociat prin contract, Yna Consulting SPRL si Consultant Insolventa SPRL al debitoarei SC C&C MH CONFORT SRL, cu sediul in localitatea Drobeta-Turnu Severin, str. IC Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi, CUI 17044001, J25/460/2005, societate aflată în procedura de faliment, conform sentintei nr. 487 din data de 09.09.2013, care face obiectul dosarului nr. 9465/101/2012 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti, anunta vanzarea prin negociere directa, catre un cumparator identificat, urmata de supraoferta, in conditiile prevazute de art. 118 din Legea 85 din 2006 – privind procedura insolventei, pe baza de regulament aprobat, a bunului imobil.„Proprietate imobiliara situata in loc. Dumbravita, jud. Timis, înscrisă în CF nr. 412966 Dumbravita (CF vechi 401670), compusa din teren si constructii, dupa cum urmeaza:

- Teren împrejmuit în suprafață de 2.663 mp, situat în loc. Dumbravita, jud. Timis , înscris în CF nr. 412966 Dumbravita (nr. CF vechi 401670) avand nr. cadastral 412966 și construcții:

- nr. niveluri 2, S. construită la sol: 1782 mp, hala P+1E, având nr. cadastral 412966-C1;

- nr. niveluri 1, S. construita la sol: 41 mp, buncar magazie, avand nr. cadastral 412966-C2“,

pretul de pornire fiind de 170.000,00 euro.

Pasul de supraoferta este de 5%.

Supraofertele vor fi primite pana la data de 29.07.2022, ora 14 00 , in plicuri sigilate la birourile lichidatorilor judiciari, situate in Dr. Tr. Severin , str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi sau Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, cu scrisoare recomandată cu confirmarea de primire sau direct cu numărul de primiri de inregistrare la supraofertei.

Participarea la sedinta de supraoferta este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini in suma de 500,00 lei (exclusiv TVA), depunerea garantiei de participare in valoare de 10%, din pretul de pornire in contul C&C MH Confort SRL nr. RO 54 BRDE 260SV 428 9386 2600 deschis la BRD Drobeta Turnu Severin si a actelor de identificare ale ofertantului si ale reprezentantului acestuia pana la data de 29.07.2022, ora 14 00 .

Deschiderea plicurilor cu supraoferte si negocierea urmeaza sa aiba loc la data de 01.08.2022, ora 13 30 , la punctul de lucru al debitoarei SC C&C MH Confort SRL situat in loc. Drobeta-Turnu-Severin, str. Banovitei, nr. 5, jud. Mehedinţi.

Invitam pe toti cei care vor sa prezinte la sedinta de supraoferta la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa depuna oferte de cumparare.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilitate pentru vanzare in termen, sub sanctiunea prevazuta de lege.

            Informații suplimentare la nr. tel.: 0252/328.293, 0744528869 .
Licitatia a fost publicata de YNA Consulting SPRL Vineri 1 Iul 2022
Permalink: www.ynaconsulting.ro/auction/licitatie-143
Evenimente si noutati
Noul Cod al Insolvenței - un nou record, in vigoare numai șapte zile
21 Nov 2013

Guvernul României a adoptat recent ordonanța de urgență privi....

Codul insolvenței este neconstituțional, a stabilit Curtea Constituțională a României
29 Oct 2013

Noul cod al insolvenței va fi anulat din momentul în care deciz....