Licitatii

C&C MH Confort SRL - Vanzare imobil teren in suprafata de 2595 mp si constructii situate in Dumbravita, jud. Timis

Echivalent euro: 120.600 Euro
Data licitatiei: 19 May 2017

 Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. I.C.Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/460/2005, având cod de identificare fiscală nr. 17044001, aflată în procedura de faliment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar societățile profesionale de insolvență asociate prin contract Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, scoate la vânzare urmatoarele bunuri imobile:

 

 

-Teren+construcții situate în com.Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.Timiș, CF 401671(CF vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafață teren: 2595 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 120600,00 euro exclusiv TVA.(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)

 

Descrierea imobilului conform raportului de evaluare este urmatoarea:

 

-Spatii depozitare furaje, rigola si platforma beton amplasata pe o suprafata de teren de 2595 mp.

 

Bunurile imobile descrise mai sus se afla in garantia creditorului  Societatea Tonescu Finance S.a.R.L., prin mandatar Asset Portfolio Servicing România S.R.L.

 

Pretul de pornire a licitatie in suma de 120600,00 euro exclusiv TVA este pretul obtinut la ultima licitatie organizata de lichidatorul judiciar in data de 06.03.2017, licitatie ce a fost anulata conform sentintei nr. 124 din data de 08.05.2017 pronuntata de Tribunalul Mehedinti in dosarul nr. 9465/101/2012/a72.

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.9465/101/2012.

 

 

Licitaţia va avea loc la sediul ales al lichidtaorului judiciar situat in localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 19.05.2017 orele 1400.

 

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini cu cel putin 2 ore inainte de ora de incepere a licitatiei publice. Cont deschis la BRD SA Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO54 BRDE 260S V428 9386 2600.

 

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul debitoarei din Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. 
Licitatia a fost publicata de YNA Consulting SPRL Luni 15 Mai 2017
Permalink: www.ynaconsulting.ro/auction/licitatie-119
Evenimente si noutati
Noul Cod al Insolvenței - un nou record, in vigoare numai șapte zile
21 Nov 2013

Guvernul României a adoptat recent ordonanța de urgență privi....

Codul insolvenței este neconstituțional, a stabilit Curtea Constituțională a României
29 Oct 2013

Noul cod al insolvenței va fi anulat din momentul în care deciz....