Servicii de pre-insolvență și insolvență

 

Încetinirea creșterii economice, schimbările rapide de pe piață, apariția unor noi competitori, întârzieri la plata creanțelor deținute de o societate, pierderea unui contract important sau erori strategice – fiecare reprezintă un factor care poate face o societate să plonjeze în dificultăți financiare majore. 

 

Orice societate, indiferent de mărimea ei, este susceptibilă să treacă prin perioade tumultoase de-a lungul existenței sale. 

 

Un practician în insolvență vă poate evalua situația dumneavoastră specifică și vă poate consilia cu privire la cel mai bun curs de acțiune. În acest sens, YNA Consulting vă oferă o gamă largă de servicii de insolvență, precum:

 

Prevenție

 

Aceste servicii sunt destinate societăților care întâmpina probleme operaționale, incluzând dificultăți privind fluxul de numerar, presiuni majore din partea creditorilor, reducerea cifrei de afaceri ca urmare a scăderii vânzărilor etc. Scopul serviciilor este acela de a concepe un plan de salvare, pentru a evita deschiderea procedurii de insolvență și de a readuce o societate în poziția unui profit operațional.

 

Asistența noastră constă într-o combinație de idei destinate stabilizării afacerii, restructurarii financiare și asistenței la refinanțare.

 

Serviciile noastre includ:

 

Mandat ad-hoc

 • negocierea condițiilor de reeșalonare, ștergere parțială sau totală a datoriei cu debitorul;
 • analizarea și propunerea acțiunilor de urmat pentru contractele în curs (continuare sau încetare);
 • propunerea unor măsuri de restructurare sau reduceri de personal.

 

Concordat preventiv

 • întocmirea ofertei de concordat (măsuri de restructurare, modalități de finanțare, modalitatea de acoperire a pasivului, termenul limită de acoperire a datoriilor);
 • negocierea condițiilor concordatului cu creditorii;
 • implementarea concordatului preventiv.

 

Servicii pre-insolvență

 

Serviciile noastre constau în întocmirea unei radiografii a societății, menită să identifice dificultățile istorice care au dus la această perioadă tumultoasă și să stabilească planul de acțiune pentru reducerea acestora. Nu în ultimul rând, scopul nostru va fi de a oferi o o analiză realistă privind riscul de faliment.

 

Serviciile constau în:

 • analiza situației economice a societății;
 • identificarea principalelor aspecte pe baza cărora va fi redactat planul de reorganizare;
 • identificarea categoriilor de vot pentru planul de reorganizare;
 • asistență practică privind deschiderea procedurii de insolvență;
 • identificarea factorilor care pot duce la faliment și estimarea acestui risc;
 • consiliere privind procedura de desemnare a administratorului judiciar.

 

Servicii de insolvență

 

Reorganizare judiciară

 

Scopul acestor servicii este acela de a oferi soluția optimă pentru redresarea societății și reintegrarea acesteia în circuitul economic.

 

Serviciile noastre constau în:

 • raportul-radiografie al societății la momentul deschiderii procedurii (relații cu partenerii de afaceri, situația capitalului propriu și al celui de lucru, situația contului de profit și pierdere, estimarea fluxului de numerar în perioada de observație);
 • modelare financiară (identificarea unor scenarii viabile de restructurare, simulări și analize comparative);
 • negocieri cu creditorii (prezentarea scenariilor de restructurare, renegocierea termenilor și condițiilor de rambursare a creanțelor);
 • întocmirea planului de reorganizare (raport privind cauza insolvenței, stabilirea strategiei de reorganizare, discuții cu principalii creditori, redactare plan);
 • asistență privind planul de reorganizare (depunere, votare, confirmare);
 • implementarea planului de reorganizare (monitorizarea măsurilor implementate etc).

 

Faliment

 

Aceste servicii sunt destinate acelor societăți pentru care (în urma planului de reorganizare sau de la început), devine evident că nu își vor mai putea continua activitatea și ca nu vor mai putea plăti în întregime creanțele datorate.

 

Serviciile noastre constau în:

 • conducerea totală sau supravegherea activității societății;
 • întocmirea bilanțului de deschidere a procedurii de faliment;
 • inventarierea patrimoniului și evaluarea bunurilor;
 • valorificarea eficientă a bunurilor inventariate, pentru a acoperi cât mai mult din cuantumul creanțelor societății;
 • respectarea conformității măsurilor de concediere colectivă;
 • introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
 • urmărirea încasării creanțelor din averea debitorului;

 

Lichidare voluntară  

 

Serviciile noastre constau în:

 • inventarierea patrimoniului și întocmirea bilanțului de lichidare;
 • vânzarea bunurilor societății, urmărind optimizarea valorificării activelor deținute;
 • urmărirea și încasarea creanțelor societății;
 • realizarea evidenței financiar-contabile și întocmirea situațiilor financiare de lichidare;
   

                                                                                                                                                       Servicii

   

 

Evenimente si noutati
Noul Cod al Insolvenței - un nou record, in vigoare numai șapte zile
21 Nov 2013

Guvernul României a adoptat recent ordonanța de urgență privi....

Codul insolvenței este neconstituțional, a stabilit Curtea Constituțională a României
29 Oct 2013

Noul cod al insolvenței va fi anulat din momentul în care deciz....