Se spune destul de des că o persoană care cunoaște cel puțin o limbă străină este mai bogată decât celelalte. In zilele noastre, studierea limbilor străine trebuie să fie văzută în strânsă legatură cu fenomenul complex al mondializarii. Am putea afirma că stăpânirea limbilor este foarte importantă, căci ea asigură reușita în toată lumea.

 

În prezent, este necesar să înveți una sau mai multe limbi străine pentru a cunoaște alte culturi, alte literaturi și pentru a privi lumea în mod diferit. Studierea limbilor nu este numai o aprofundare, este de asemenea o conexiune extraordinară cu lumea care ne înconjoară și căreia îi suntem uneori indiferenți. Deci, nu ar trebui să spunem că o limbă este mai mult sau mai puțin importantă decât celelalte, ci dimpotrivă, ne-am putea permite să constatăm că o limbă este mai mult sau mai puțin cunoscută, folosită în raport cu altele. 

 

Studierea limbilor devine o necesitate în contextul european actual și sarcina profesorilor de limbi străine este cu siguranță aceea de a încuraja studenții să învețe alte limbi, de la o vârstă fragedă. Studiind limbi străine, tinerii europeni vor reuși cu ușurintă să aibă o deschidere mai mare către alte culturi, să-si întărească mobilitatea, în special cea profesională, către alte țări, să-și mărească competitivitatea în economia mondializată. Altfel spus, acești tineri vor reuși să se integreze mai bine în cadrul comunitătii europene, să trăiască acolo și să acționeze.

 

De ce să învățăm limba franceză? Mai întâi, limba franceză este o limbă vorbită în toată lumea. Se știe foarte bine că în zilele noastre, există mai mult de 200 de milioane de persoane care vorbesc limba franceză pe cinci continente. După limba engleză, franceza este limba străină cea mai studiată. In același timp, franceza este o limbă care se poate învăţa în toate țările lumii. Franceza este, de asemenea, o limbă care te ajută să îți găsești un loc de muncă. Trebuie să recunoaștem faptul că, în zilele noastre, nu este suficient pentru o persoană să vorbească doar o limbă străină. Învățarea unei alte limbi, înseamnă practic dobândirea unei bogății suplimentare și deschiderea către alte orizonturi, personale si profesionale. Ca și limbă a culturii, franceza este considerată totodată o limbă internațională, pentru gastronomie, modă, teatru, dans, arhitectură. Toți cei care cunosc limba franceză pot avea acces în versiune originală la marile texte ale literaturii franceze, dar și la cinema şi cântec.

 

Franța este cea mai vizitată țară din lume cu mai mult de șaptezeci de milioane de vizitatori pe an. Franceza este la fel de utilă atunci când vizităm Africa, Elveția, Canada, Monaco, Insulele Seychelles…

 

Franceza este de asemenea o limbă a relațiilor internaționale. Am putea vedea limba franceză ca o limbă care se deschide către lume. Este o limba blândă, melodioasă si romantică. Franceza este și o limbă care te ajută să înveți alte limbi (spaniola, italiana, portugheza sau româna) dar și engleza, întrucât franceza a furnizat mai mult de 50% din vocabularul englez actual. 

 

Toată lumea știe că franceza a fost declarată limba iubirii. Studierea limbii franceze reprezintă mai întâi plăcerea de a învăța o limbă frumoasă, bogată şi melodioasă pe care o numim adesea limba iubirii. 

 

Cursuri de franceză generală pentru adulți

 

Vorbiți franceză, gândiți în franceză, comunicați “în stilul franțuzesc”!

 

Cursurile noastre se adresează adulților. Vă garantează un progres rapid și structurat care permite însușirea limbii franceze și gestionarea situațiilor concrete în franceză de-a lungul unei abordări moderne, dinamice și interculturale.

 

Studierea are la bază diverse manuale de actualitate, de tipul “Vite et bien”, “Agenda”, “Tout va bien”, “Alter Ego” etc, completată de documente autentice si documente special concepute pentru clasă. Pentru o eficacitate optimă, explicațiile în limba română sau limba engleză sunt reduse pe cât de mult posibil și studierea gramaticii se face în mod progresiv, de-a lungul situațiilor de comunicare și sarcinilor.

 

Vă propunem o studiere pe trei nivele, de la începător la avansat (utilizator elementar, utilizator independent, utilizator experimentat). Fiecare nivel corespunde unui total de 100 de ore de curs, care pot fi efectuate sub formă de doua ședințe pe săptămână (curs de 2 h).

 

Curs franceză de afaceri

 

Acest curs se adresează oamenilor de afaceri și directorilor de companii. Permite însușirea competențelor în franceză pentru a înțelege și a se exprima în cele mai obișnuite situații ale vieții într-o companie. Combină un curs standard cu teme în context profesional, de tipul:

  • Relații și mediu profesional – A saluta, a mulțumi și a-și lua concediu – A vorbi de locul de muncă, de proiecte profesionale – A se situa în companie – A prezenta compania – A organiza un orar - A căuta un job;
  • Viața administrativă – A întâmpina vizitatorii, clienții- A organiza/a efectua delegații profesionale – A organiza/a participa la ședințe și la seminare – A cere/a da informații despre un produs, un serviciu – A se informa/a informa asupra prețurilor, modurilor si condițiilor de plată – A nota si a transmite cereri /reclamații de la clienți – A da comenzi;
  • Comunicare – A lua și a transmite mesaje la telefon – A citi documente la locul de muncă – A lua notițe – A redacta, pornind de la indicațiile furnizate, mesaje scurte, scrisori, e-mailuri.

 


DELF&DALF

 

Diplomele DELF si DALF sunt recunoscute la nivel mondial. Ele vă pot ajuta să aveți acces la universitățile francofone. De exemplu, cei care posedă o diplomă DALF sunt scutiți de orice test lingvistic de admitere într-o universitate din Franța sau Elveția. Dar mai ales, diplomele DELF și DALF atestă o calificare a nivelului limbii franceze și vă multiplică șansele de a găsi un loc de muncă. Angajatorii recurg la aceste diplome atunci când recrutează personal sau investesc în formarea continuă a personalului.

 

DELF și DALF sunt diplomele oficiale eliberate de Ministerul Francez al Educației Naționale pentru a valida competența candidaților străini în limba franceză.

 

DELF-ul și DALF-ul se compun din șase diplome care corespund nivelurilor Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, CECRL.

 

CECRL

DELF/DALF

UTILIZATOR

A1

DELF A1

 

ELEMENTAR

A2

DELF A2

B1

DELF B1

 

INDEPENDENT

B2

DELF B2

C1

DALF C1

 

EXPERIMENTAT

C2

DALF C2

 

                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                           Servicii

                                                                                                                       

 

 

Evenimente si noutati
Noul Cod al Insolvenței - un nou record, in vigoare numai șapte zile
21 Nov 2013

Guvernul României a adoptat recent ordonanța de urgență privi....

Codul insolvenței este neconstituțional, a stabilit Curtea Constituțională a României
29 Oct 2013

Noul cod al insolvenței va fi anulat din momentul în care deciz....